Lajt Mobile: Promocja oferty NO LIMIT S dla seniorów


Lajt Mobile przygotował z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora promocję oferty NO LIMIT S.

Wszystkie osoby, które ukończyły 60. rok życia i które w dniach 14-17.11.2019 złożą zamówienie na plan taryfowy NO LIMIT S z nielimitowanymi rozmowami do sieci komórkowych i stacjonarnych w kwocie 14,99 zł/m-c otrzymają dwa miesiące abonamentu za 0 zł.

Oferta dotyczy umów zawieranych na czas nieokreślony lub określony dla numerów przenoszonych i nowych.

Po dwóch darmowych miesiącach opłata powraca do standardowej kwoty – 14,99 zł, jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 29 zł.

źródło: Lajt Mobile