Abonenci Netia Mobile mogą korzystać z roamingu w Unii Europejskiej


Od 1 marca br. Netia przywróciła usługi roamingu międzynarodowego.

W połowie czerwca 2017 roku, wraz z wejściem unijnej regulacji Roam-Like-At-Home (RLAH), Netia wycofała się z oferowania usług roamingu międzynarodowego.

Decyzja Prezesa UKE z dnia 23 listopada 2017 r. w zakresie tzw. dopłat do usługi roamingu na terenie UE, umożliwiła udostępnienie użytkownikom Netia Mobile usług również poza Polską.

Opłaty za poszczególne rodzaje usług w roamingu międzynarodowym będą naliczane w wysokości:

  • 0,16 zł brutto za minutę połączenia wychodzącego;
  • 0,05 zł brutto za minutę połączenia przychodzącego;
  • 0,05 zł brutto za SMS;
  • 0,03 zł brutto za MMS;
  • 0,03 zł brutto za 1 MB transmisji danych.

Abonenci Netia Mobile, którzy między 15.06.2017 r., a 28.02.2018 r. zawarli lub rozszerzyli umowę na usługi, mogą złożyć dyspozycję uruchomienia usługi roamingu międzynarodowego zgodnie z Zasadami świadczenia usług w roamingu międzynarodowym poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Zmiany będą obowiązywać do 27 listopada 2018 r., z zastrzeżeniem, że zasady te mogą zostać automatycznie przedłużone lub odwołane przed upływem wyżej wskazanego terminu. Operator powiadomi o odwołaniu promocji w terminie 30 dni przed datą jej zakończenia.

Operator udostępnia klientom 6 zróżnicowanych taryf w cenie od 9,90 zł brutto miesięcznie, z umową na czas nieokreślony.

źródło: inf. prasowa