Netia: Znosimy opłaty za roaming w UE dla obecnych klientów


Od 15 czerwca br. wszyscy obecni klienci usług mobilnych pod marką Netia mogą korzystać z usług zgodnie z zasadą Roam Like At Home (RLaH), czyli w całej Unii Europejskiej tak jak w Polsce.

Zasada RLaH nie dotyczy już  jednak nowych klientów, którzy po 15 czerwca br. dokonają aktywacji wybranej taryf mobilnej. Tu usługi działają wyłącznie w Polsce. Dzięki temu większość, jak tłumaczy operator, czyli osoby, które z roamingu nie korzystają (około 90 proc.) nadal będzie mogła oszczędzać kilkaset złotych rocznie.

Promocja 20 GB na wakacje przy przeniesieniu numeru do Netia Mobile

Wszyscy klienci którzy przejdą do Netia Mobile ze swoim numerem z innej sieci mogą skorzystać ze specjalnej promocji wakacyjnej i otrzymają 20 GB danych (oczywiście w Polsce) gratis co miesiąc do końca sierpnia br.

Dane w roamingu – jaki pakiet w danej taryfie?

O ile w zakresie połączeń głosowych, SMS-ów i MMS-ów zasada RLaH działa wprost, czyli te usługi, które są np. nielimitowane w kraju, są również nielimitowane w roamingu UE, o tyle z transmisją danych jest to nieco bardziej skomplikowane. Regulacje narzucone przez Komisję Europejską uzależniają wielkość pakietu danych w roamingu od wysokości abonamentu danego klienta. I tak przykładowo dla abonamentu w wysokości 29,90 zł wielkość pakietu danych w roamingu to: podwojona kwota abonamentu netto podzielona przez regulowany koszt 1 GB w roamingu UE, co przy kursie Euro równym 4,20 zł, daje 1,5 GB danych w roamingu na jeden cykl rozliczeniowy. Jeśli jednak przed wyjazdem z kraju dany abonent zużył cały krajowy limit transmisji danych, za transmisję danych w roamingu pobierana jest stawka regulowana odpowiadająca kwocie 7,7 euro za 1 GB.

Szczegółowe cenniki oraz Polityka korzystania z roamingu z Strefie Euro dostępne są pod tym linkiem.

Stawki dla taryf z cenników usług Netia Mobile:

 1. Połączenia głosowe wychodzące – 0,28 zł brutto (0,23 zł netto)
 2. Połączenia głosowe przychodzące – 0,00 zł brutto (0,00 zł netto)
 3. SMS – 0,15 zł brutto (0,12 zł netto)
 4. MMS – 0,20 zł brutto (0,16 zł netto)
 5. Opłata za 1 MB transmisji danych – 0,04 zł brutto (0,03 zł netto) po wykorzystaniu przyznanego Limitu w UE

Polityka wprowadza mechanizmu mające na celu zapobieganie niewłaściwemu lub celowemu korzystania z Usług Roamingowych wbrew Polityce i Zasadom. W przypadku naruszenia Polityki Operator uprawniony jest do naliczenia dodatkowych opłat (Stawki Dodatkowe). Niewłaściwe lub celowe zachowanie może w szczególności polegać na tym, że:

 • Karty SIM/USIM były przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób niezamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz nieposiadających z nią stałych powiązań wiążących się z częstą obecnością na jej terytorium przez dłuższy czas w celu umożliwienia korzystania z usług w Strefie Euro do celów innych niż okresowe podróże poza Rzeczpospolitą Polską
  Korzystanie z Usług Roamingowych nastąpiło w innym celu niż okresowe wyjazdy do Strefy Euro polegające na korzystaniu z Usług Roamingowych w większości lub wyłącznie w Strefie Euro
 • Nastąpił długi okres nieaktywności danej karty SIM w Polsce użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie w Strefie Euro
 • Nastąpiło użytkowanie wielu kart SIM przez tego samego Abonenta w Strefie Euro
 • Operator w ramach niniejszej Polityki przyznaje Limity na korzystanie z transmisji danych w ramach Usług Roamingowych, dalej „Limity” wynikające z Polityki oraz dodatkowe stawki w przypadku naruszenia Polityki i Zasad oraz w przypadku przekroczenia Limitów, dalej „Stawki Dodatkowe”
 • Stawki Dodatkowe wynoszą:
  0,16 zł (0,13 zł netto) za minutę połączenia wychodzącego,
  0,05 zł (0,04 zł netto) za minutę połączenia odebranego,
  0,05 zł (0,04 zł netto) za SMS,
  0,04 zł (0,03 zł netto) za MMS,
  0,04 zł (0,03 zł netto) za 1 MB transmisji danych
 • Operator może również z tytułu świadczenia Usług Roamingowych w ramach Polityki stosować dodatkowe opłaty, o których mowa w art. 6c ust. 1 Rozporządzenia, o ile wniosek Operatora o zastosowanie takiej opłaty uzyska akceptacje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Limity są zależne od warunków świadczenia usług tożsamych z Usługami Roamingowymi w Polsce i wynikające z wiążących Abonenta i Operatora Szczegółowych Warunkach Promocji na podstawie których świadczone są mu usługi.

źródło: Netia