FM Mobile: Best Move free bez telefonu


FM MOBILE: ABONAMENT KOMÓRKOWY BEST MOVE FREE BEZ TELEFONU

Oferta „Best MOVE free” dostępna jest na stronie internetowej www.fmmobile.pl

TARYFA BEZ TELEFONU
Best MOVE free 19,90 Best MOVE free 29,90 Best MOVE free 49,90 Best MOVE free 89,90
Abonament z e-fakturą (nowy numer, przeniesienie numeru), ceny brutto
19,90 zł

29,90 zł

49,90 zł 89,90 zł
Abonament z e-fakturą dla Firm, ceny netto bez podatku VAT  16,18 zł  24,31 zł 40,57 zł  73,09 zł
Umowa 12 m-cy 24 m-ce
Opłata aktywacyjna 1 zł
Rozmowy do wszystkich sieci komórkowych Bez limitu
Rozmowy na numery stacjonarne 0,25 zł/min Bez limitu
SMS-y i MMS-y do wszystkich SMS-y bez limitu, MMS 0,19 zł/100 kB Bez limitu
Internet 5 GB* 10 GB* 20 GB* Bez limitu (wyłącznie w telefonie komórkowym)

*Po wykorzystaniu pakietu, prędkość zwalnia do 32 kb/s. Zgody marketingowe nie są wymagane,udzielenie zgody dla celów informacyjnych nie ma wpływu na obniżenie abonamentu. Opłata abonamentowa z fakturą papierową +10 zł.

Aktualizacja: 07.06.2017