Nowe plany abonamentowe w Orange, także dla duetów i rodzin


Orange wprowadza od dziś (24.08) nowe taryfy abonamentowe dla klientów indywidualnych. Nowa oferta mobilna Orange to cztery proste plany komórkowe: Podstawowy, Standardowy, Optymalny i Wzbogacony, z jedną wysokością abonamentu w ofercie z telefonem i bez niego. Każdy zawiera nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci w kraju i w roamingu UE oraz większe niż dotychczas pakiety danych. Nowością jest oferta dla duetów i rodziny, z możliwością dokupienia do każdej dodatkowej karty SIM do smartfona.

Poniżej szczegóły usług zawartych w każdym z abonamentów. Oferta dotyczy umowy na 24 miesiące, opłata aktywacyjna 49,99 zł.

Plan Komórkowy z telefonem lub bez telefonu
Podstawowy Standardowy Optymalny Wzbogacony
Abonament miesięczny 1) 29,99 zł 39,99 zł 49,99 zł 69,99 zł
Abonament miesięczny dla klientów Orange Love 29,99 zł 19,99 zł 29,99 zł 39,99 zł
Rozmowy do wszystkich w kraju i w roamingu w UE 2) bez limitu
SMS/MMS do wszystkich w kraju i w roamingu w UE 2) 0,20 zł bez limitu
Pakiet internetu w kraju 2 GB 5 GB 10 GB 20 GB
Pakiet internetu w roamingu w UE 1,51 GB 2,02 GB 2,52 GB 3,52 GB
Pakiet korzyści Spotify Premium przez 6 m-cy za 0 zł
3 miesiące abonamentu za 0 zł przenoszących numer do Orange
5 GB danych więcej co miesiąc dla przedłużających umowę
Orange Smart Care za 0 zł przez miesiąc, później 8,99 zł

1)Abonament miesięczny uwzględnia rabat za e-fakturę, terminowe płatności i zgodę marketingową – łącznie 10 zł, 2)Rozmowy, SMS-y, MMS-y do wykorzystania w kraju i w roamingu w UE (w Strefie 1)

Nowa oferta jest najbardziej korzystna dla klientów, którzy mają pakiet usług Orange Love. Mogą oni kupić abonament w Planie Komórkowym Standardowym lub wyższym – taniej o 20 zł miesięcznie.

Pakiety danych w nowych planach komórkowych można połączyć z tymi, zawartymi w nowych planach internetu mobilnego. Jeśli klient na swoim koncie posiada nowy plan komórkowy i internet mobilny, to po wykorzystaniu GB w telefonie automatycznie włącza się pakiet danych z planu internetu mobilnego. Pakiet ten jest współdzielony i może być wykorzystywany przez wszystkie osoby, które korzystają z kart SIM na usługi komórkowe, zarejestrowanych na koncie klienta.

Duety w Orange: dwa abonamenty po 29,99 zł mies. na osobę

Wybierając Plan Komórkowy Standardowy, Optymalny lub Wzbogacony, można dokupić dowolną liczbę dodatkowych kart SIM w Planie Komórkowym Standardowym za 19,99 zł. Każda z nich będzie zawierała: nielimitowane rozmowy w Polsce i w roamingu w UE, nielimitowane SMS-y i MMS-y, własny pakiet 5 GB danych, w tym 2,02 GB do wykorzystania w UE.

Klientom, którzy wybrali abonament komórkowy Standardowy, Optymalny lub Wzbogacony i dokupili co najmniej jeden abonament Standardowy, operator przyznaje 20 zł rabatu za łączenie usług w Orange na każdy dokupiony abonament Standardowy. Wówczas abonament miesięczny za kolejny Plan Standardowy wyniesie 19,99 zł. Warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie co najmniej dwóch umów na 24 mies.

W najtańszym wariancie Duetów, który składa się z abonamentu Standardowego za 39,99 zł i dodatkowej karty SIM w planie Standardowy (19,99 zł), zapłacimy 59,98 zł mies. czyli 29,99 zł za osobę. Szczegóły poniżej:

Kolejną kartę SIM można dokupić w każdej chwili do każdego posiadanego Planu Standardowego lub wyższego.

Do każdego z nowych planów komórkowych, a także do każdej z dodatkowych kart SIM z oferty dla duetów i rodziny, można dobrać smartfon w korzystnych ratach np. nowość LG Q6 za 99 zł na start z miesięczną ratą 41 zł oraz LG K10 (2017) za 0 zł na start z ratą 30 zł.

źródło: Orange