Mniej papierów i wygodna obsługa klientów w Orange. Umowę podpiszesz na tablecie we wszystkich salonach Orange


We wszystkich salonach własnych Orange Polska można już podpisać umowę, aneks lub złożyć reklamację w formie elektronicznej tzn. na tablecie.

Pilotaż usługi był dostępny w 20 salonach Orange od połowy grudnia 2017 roku. Od teraz mogą skorzystać z niego klienci w ponad 200 salonach własnych pomarańczowego operatora. 

Podpisywanie dokumentów na ekranie tabletu w Orange.

Dokumenty są wyświetlane na ekranie tabletu, ale klient otrzyma ich kopię w formie elektronicznej na adres podany e-mail. Na życzenie można otrzymać wydrukowaną wersję papierową.

Podpisany elektronicznie dokument daje klientowi takie same prawa m.in. do rękojmi i reklamacji, jak wersja papierowa.

źródło: Orange