T-Mobile rozpocznie świadczenie usług światłowodowych na łączach Orange


T-Mobile Polska podpisał umowę, na mocy której firma będzie świadczyła usługi na łączach światłowodowych Orange.

W ramach porozumienia T-Mobile uzyska dostęp do infrastruktury światłowodowej Orange i z jej wykorzystaniem będzie świadczył usługi oparte na transmisji danych na obszarach nieregulowanych. Umowa zagwarantuje T-Mobile dostęp do 1,7 miliona gospodarstw domowych, co wraz z planami inwestycyjnymi partnera na obszarze regulowanym do końca bieżącego roku daje potencjał dotarcia do 2,7 mln gospodarstw domowych.

T-Mobile planuje, że pierwsi klienci indywidualni jak i z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw – będą mogli skorzystać z pełnego zakresu usług stacjonarnych świadczonych na infrastrukturze światłowodowej najpóźniej w I kwartale 2019 roku.

„Podpisana dzisiaj umowa to krok jeden z kilku, które musimy postawić na drodze do stania się operatorem w pełni konwergentnym i dowodzi konsekwencji z jaką realizujemy raz przyjętą strategię. Zapotrzebowanie na usługi konwergentne rośnie dynamicznie ale dziś penetracja nimi jest stosunkowo niska.” – komentuje Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska.

T-Mobile konsekwentnie realizuje strategię transformacji z operatora usług mobilnych do operatora w pełni konwergentnego. Dotychczas w ramach realizowanej strategii operator kupił GTS Polska, a także przejął T-Systems Polska, spółkę zależną od Deutsche Telekom, i na bazie zasobów i kompetencji wszystkich firm zbudował ofertę konwergentną dedykowaną klientom biznesowym.

Kolejnym krokiem będzie zaoferowanie oferty łączonej usług stacjonarnych i mobilnych klientom indywidualnym i mniejszym odbiorcom z rynku B2B.

źródło: T-Mobile