T-Mobile zachęca do zawierania e-umowy na e-mail


T-Mobile zachęca do zawierania umów w postaci elektronicznej poprzez e-mail.

Nowe przepisy nakładają na operatorów telekomunikacyjnym obowiązek dostarczenia klientowi kompletu dokumentów (warunki świadczenia usług, cenniki itp.) w takiej samej formie jak umowa główna, na trwałym nośniku.

Z e-umowy można skorzystać przy zawieraniu nowej lub odnawianiu dotychczasowej umowy. Wystarczy wybierać opcję przesłania jej na e-mail.

E-umowa pozwala uniknąć generowania dodatkowych, papierowych dokumentów.

Po podpisaniu umowy i wyrażeniu zgody na wysłanie kompletu dokumentów e-mailem, klient otrzyma jedynie jedno kartkowy wydruk z podsumowaniem swojej oferty.

Dodatkowo, T?Mobile zaprasza osoby zawierające umowy do udziału w konkursie.

Polega on na pokazaniu w formie zdjęciowej, jak można dbać o środowisko. Co tydzień uczestnicy mogą wygrać jedną z nagród, którymi są dwuosobowe vouchery na pobyt w ośrodku Dolina Charlotty. Szczegóły akcji dostępne są na stronie dbamolas.pl.

Na tej samej stronie dostępny jest także licznik, pokazujący informację o liczbie drzew uratowanych przez klientów T?Mobile, wybierających e-umowy.

Zobacz również: Orange bez papierowych umów. E-umowy wkraczają do salonów

źródło: T-Mobile